Overwinnen is God aanbidden

Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

Jakobus 4:7

Satan probeert Jezus zover te krijgen dat Hij voor hem buigt – om Hem te kunnen breken. Hij biedt Hem alle koninkrijken van de wereld in hun glorie aan. ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’

Maar Jezus is heel resoluut. Hij zal voor niemand neervallen om glorie te krijgen. ‘Ga weg!’ zegt Hij (Mat. 4:10).

Er is er maar één om te bewonderen. De glorie van alle koninkrijken komt Hem toe. Was er ooit afstand tussen God en mensen en moest je Hem met angst en beven vrezen, dankzij Jezus mag je Hem nu bejubelen en aanbidden.

Stond er in het Oude Testament ‘Gij zult de HEER, uw God, vrezen’ (Deut. 6:13, Statenvertaling), Jezus verandert die tekst in: ‘Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem’ (Mat. 4:10). Jezus neemt in zijn antwoord niet alleen afstand van Satan, Hij brengt God ook dichterbij.: niet meer vrezen, maar aanbidden.

Tegen deze krachtige visie op Gods liefde en grootheid kan de duivel niet op. Hij laat Jezus dan ook met rust (Mat. 4:11). Want zo leg je Satan het zwijgen op: door God te aanbidden. In aanbidding word je een compleet mens: in je geest, je ziel en lichaam helemaal gericht op Jezus. Vol van zijn liefde. Vol van zijn gerechtigheid. Vol aanbidding. Satan kan je dan onmogelijk nog bereiken om je te verwarren. Aanbidding versterkt de rust en evenwichtigheid die zo kenmerkend zijn voor iedereen die zich aan Gods genade onderwerpt.

Matteüs 4:1-11 Marcus 1:12-13 Lucas 4:1-13

(Uit mijn nieuwe dagboek dat het leven van Jezus volgt en in 2012 verschijnt.)