Zoek je kracht in Jezus

Geef de duivel geen kans.

Efeziërs 4:27

‘Spring naar beneden,’ zegt de duivel tegen Jezus. ‘Spring van de tempel af en laat de engelen je opvangen.’ En hij haalt er een bijbeltekst bij om zijn voorstel mooier te maken. Maar Jezus gaat er niet op in. ‘Stel de Heer, uw God, niet op de proef,’ zegt Hij (Mat. 4:6-7). De duivel gaat namelijk altijd in tegen Gods wil.

Satan is de grote concurrent van mensen. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. (Joh. 8:44). Hij wil ons verleiden, keuren, achterstellen, neerdrukken, misbruiken, verarmen en ziekmaken – om ons uiteindelijk te kunnen vernietigen. Zo kan hij zeggen dat God zich met ons heeft vergist.

Satans taktiek is om mensen los te maken van God, door ze in hun eigen kracht te laten geloven. Hem weerstaan is dus het tegenovergestelde doen: je kracht in Jezus zoeken.

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. (Ef. 6:10-11).

Wat trek je aan? Het geloof in het goede nieuws dat je door God in Jezus rechtvaardig bent verklaard (Ef. 6:12-18). Jij bent Gods kind: gewild, geliefd, bevoorrecht. Alles wat daar niet mee strookt hou je buiten de deur. Zo geef je de duivel geen kans.

Matteüs 4:1-11 Marcus 1:12-13 Lucas 4:1-13

(Uit mijn nieuwe dagboek dat het leven van Jezus volgt en in 2012 verschijnt.)