Gods woord voorop

‘Er staat geschreven ...’

Matteüs 4:4

We zien Jezus de woestijn ingaan. Nadat Hij veertig dagen en nachten niets had gegeten, kreeg hij grote honger.

Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God”’ (Mat. 4:3-4).

Zie je dat Satan (de duivel) hier de beproever wordt genoemd? Hij is er opuit om een zwakke plek in Jezus te vinden om invloed in zijn leven te krijgen. Hij doet dat met vrome praatjes, want Jezus zou zomaar stenen in brood kunnen veranderen.

Maar zie je ook dat Jezus totaal niet op Satan ingaat? Integendeel, Hij richt zich op Gods woord. Met dat woord op zijn lippen laat Hij zien dat Hij echt een Zoon van zijn Vader is.

 

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden,

geef aan mijn uitspraken gehoor.

Houd ze steeds voor ogen,

bewaar ze in het diepste van je hart.

Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden,

sterken heel het lichaam als een medicijn (Spr. 4:20-22).

Jezus laat zien dat je de duivel eenvoudig kunt negeren door simpelweg het woord van onze Vader voorop te stellen. Met dat woord zul je volop het leven leven dat de Vader jou gunt!

Matteüs 4:1-11 Marcus 1:12-13 Lucas 4:1-13

(Uit mijn nieuwe dagboek dat het leven van Jezus volgt en in 2012 verschijnt.)