God leidt je niet in verzoeking

Hijzelf verzoekt niemand.

Jakobus 1:13b (HSV)

Jezus werd door Gods Geest de woestijn in geleid om verzocht te worden door de duivel. Dat zal Gods Geest met ons niet doen. Jezus moest dat doorstaan, om alles te ondergaan wat wij ondergaan zonder Hem. Maar jij bent nu met Hem.

Gods Geest zal ons niet de woestijn in leiden: daar waren we al toen we zonder Jezus leefden. Hij heeft ons er juist uitgeleid. God zal ons ook niet meer verzoeken: Jezus heeft het gebed daar om verhoord.

Indertijd leerde Hij zijn leerlingen in het ‘Onze Vader’ om te bidden dat God ons niet in verzoeking zou leiden (Mat. 6:13, HSV). Tot die tijd hield God de verzoeking namelijk in stand door de wet. God had de wet opgericht om de zonde aan te tonen; dat bracht mensen echter in de verleiding om die te overtreden. Maar Jezus heeft aan het kruis de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld om ons tot nieuwe mensen te kunnen maken, waar de wet niets meer over te zeggen heeft (Ef. 2:15). Daarom brengt God niemand nog in verzoeking.

Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand (Jak. 1:13, HSV).

Integendeel, wij worden nu door Gods Geest geleid, net als Jezus, toen Hij uit de woestijn kwam (Luc. 4:14). Als Satan ons probeert te verleiden, weten we wat we zeggen moeten. We kunnen de verzoekingen van Satan weerstaan omdat Jezus alles beschikbaar heeft gesteld wat we nodig hebben.

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer (Jak. 1:17, HSV).

Matteüs 4:1-11 Marcus 1:12-13 Lucas 4:1-13

(Uit mijn nieuwe dagboek dat het leven van Jezus volgt en in 2012 verschijnt.)