Strijden is je geloofsrust bewaren

Strijd de goede strijd van het geloof.

1 Timoteüs 6:12

Strijden is geloven. Onze strijd is daarom niet anders dan rusten in het volbrachte werk van Jezus. Satan is er opuit om je uit die geloofsrust te halen, maar daar heb je Gods woord voor.

Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd (1 Tim. 6:12).

Welk getuigenis komt over jouw lippen, zodat het eeuwige leven in jou winst boekt?

O Ik ben Gods geliefde kind.

O Ik blijf Gods geliefde kind.

O Ik heb Gods Geest ontvangen.

O Ik word door Gods Geest geleid (Hij is altijd bij mij).

O Ik eer God (zelfs in mijn tekorten en zwakheden, want daar heeft Hij al de oplossing voor gegeven).

O Ik leef tot eer van God (zelfs als ik me daar niet altijd bewust van ben).

O En dat allemaal dankzij Jezus!

Matteüs 4:1-11 Marcus 1:12-13 Lucas 4:1-13

(Uit mijn nieuwe dagboek dat het leven van Jezus volgt en in 2012 verschijnt.)