Aanvallen komen niet van God

Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus.
Efeziërs 2:7


Hoe goed is God voor ons? Hoe rijk zijn genade? Sommige mensen hebben het idee dat God erachter zit dat zijn kinderen worden blootgesteld aan zonde, ziekte en rampspoed. Alsof je er nooit zeker van bent of Hij met goede bedoelingen of met gevaar op je afkomt.

Nou, mooi niet. God kun je vertrouwen. Hij beschermt ons juist en verzekert onze veiligheid.

God houdt er geen verborgen agenda op na. De wet van het oude verbond keerde zich tegen haar overtreders – het nieuwe verbond brengt niet alleen vergeving, maar ook bescherming.

‘Word je toch aangevallen, het komt niet van mij’, zegt God als Hij het nieuwe verbond aankondigt. Integendeel, Hij komt juist voor ons op. ‘Elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER’ (Jes. 54:15-17).

De Bijbel benoemt hier ons recht. Gods bescherming is het voorrecht van mensen die in Jezus zijn. Zelfs in de grootste moeilijkheden voelen ze zich veilig, omdat onze Vader te vertrouwen is. Hoe we daar zo zeker van zijn? Omdat we Jezus kennen, die het beeld is van de onzichtbare God (Kol. 1:15). Alles wat er over God gezegd wordt, spiegelen we aan Hem. Heeft Jezus mensen verzocht of tot zonde verleid? Heeft Hij mensen ziek gemaakt? Heeft Hij mensen in gevaar gebracht? Of kwam Hij juist voor ons op?

Daarom moet je je niet laten intimideren door verleidingen, zonde of gevaar. Hou je oog onafgebroken gericht op Jezus, in wie je van Gods overweldigende genade en goedheid mag genieten.

Tip – Concentreer je niet op de aanvallen, maar op Jezus en zijn Woord.