De zalving blijft

De zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend.
1 Johannes 2:27b


Hebben we ons uit ons zondige bestaan bekeerd en zijn we opnieuw geboren, dan zijn we gezalfd met Gods Geest. Dankzij Jezus blijft zijn Geest op ons rusten en in ons wonen. Dat kan niemand ongedaan maken.

‘De zalving is blijvend.’

De Bijbel is er duidelijk over. God biedt je geen tuchtmeester aan die je bewaakt en van buitenaf wetten oplegt (Gal. 3:23-26), maar een leermeester die je van binnenuit helpt om vanuit Gods genade te leven (Tit. 2:11-14). Dat is Gods Geest. Die blijft op je om je altijd weer te wijzen op Jezus, schrijft Johannes. We leven door geloof in Hem.

Johannes waarschuwt in zijn brief voor mensen die jouw geloofszekerheid ondermijnen. Hij noemt ze misleiders. Het zijn mensen die de zalving in twijfel trekken en weer met wetten en regels aankomen, om je te vertellen wanneer je wel of niet acceptabel bent voor God en het werk van zijn Geest. Ze maken de zalving afhankelijk van jouw gedrag en niet van Gods genade die Hij in Jezus’ volbrachte werk garandeert. Maar zulke leraren kun je niet gebruiken voor je geloofszekerheid.

‘Dit wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden,’ schrijft de apostel. ‘Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog’ (1 Joh. 2:26-27).

Blijf je concentreren op Jezus, die je door zijn Geest leidt vanaf het fundament van genade!

Tip – Neem dagelijks de tijd om je grondig te concentreren op Jezus.