Alleen genade brengt vrucht voort

U behoort nu aan een ander, aan Hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij vrucht dragen voor God.

Romeinen 7:4 (WV)

De wet is als een spiegel. Die laat je jezelf zien met al je tekortkomingen. Maar jouw spiegelbeeld kan je niet veranderen. De wet levert dan ook geen enkele vrucht op. Integendeel, de Bijbel zegt dat die alleen maar dood brengt (Rom. 7:10). Als je alleen maar te horen krijgt waaraan je je moet houden, kun je nog zo goed je best doen, maar je blijft wie je bent. Probeer je te gehoorzamen, dan voel je je niet meer dan een slaaf: veroordeeld als iets mislukt, trots als het lukt. Maar eigenlijk ben je levend dood (Rom. 6:16-22).

Jezus verandert je wel. Kijk je niet langer naar jezelf maar naar Hem, dan weet je hoe geliefd je bent. Hij heeft je recht gedaan en je alles gegeven wat je nodig hebt. De drang om liefde te stelen van onrechtmatige plaatsen verdwijnt nu. Je hoeft geen compensatie meer te zoeken in de zonde. Je bent vrij.

 

 

De zonde mag (letterlijk staat er ‘zál’ – en dat is heel wat anders!) niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade (Rom. 6:14).

 

Zie je Jezus, dan weet je ook dat zijn Geest in je woont en zal blijven wonen. Hij verandert je naar zijn beeld. En in die verandering kan het niet anders dan dat je vrucht draagt. Zijn vrucht.

 

Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe: hem die uit de dood is opgewekt. Ons leven moet vrucht dragen voor God (letterlijk: zodat ons leven vrucht draagt voor God, Rom. 7:4).

 

Johannes 15