Niet oude-, maar nieuwe-ik

Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

2 Korintiërs 5:17

Geloof je in Jezus, dan geloof je dat je in Hem bent geplaatst, gereinigd en opgetild. Niets kan je nog scheiden van Hem. Je weet dat Hij aan het kruis al jouw zonden heeft meegenomen in zijn dood. Daarom ziet God jou niet meer in je zonden, maar in Jezus. Zo mag je jezelf – nee, moet je jezelf dan ook zien: dood voor de zonde, levend voor God.

Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God (Rom. 6:7-11).

Je oude ik in de zonde: Je nieuwe ik in Jezus:

Slaaf onder de wet Vrij onder Gods genade

In het vlees In de Geest

Zondig Heilig

Wordt gestraft Is vergeven

Onder de vloek Onder de zegen

In de strijd In de rust

Veroordeeld Gerechtvaardigd

Op afstand Geliefd

Moet zelf voldoen Jezus heeft voldaan

Leeft in eigen kracht Leeft in Gods kracht

Bastaard Erfgenaam

Verloren Gered

Met God als rechter Met God als Vader

Dood Levend

Zonder vrucht Met volop vrucht

Johannes 15