Alleen God kan zeggen wie goed is

 

Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God.’

Lucas 18:19

Een vooraanstaande, rijke figuur spreekt Jezus aan met ‘goede Meester’. Hij geeft daarmee gelijk te kennen dat hij graag anderen beoordeelt. Wie is er goed, wie slecht? Natuurlijk is Jezus goed.

 

Maar Jezus verwijst hem naar de hoogste instantie als het om beoordelen gaat. God is de enige die mensen kan goedkeuren. ‘Niemand is goed, alleen God.’

 

In het gesprek dat volgt blijkt waar deze man zijn oordeel op baseert. Op de wet. Zo beoordeelt hij Jezus, maar ook zichzelf. Hij heeft keurig de wet opgevolgd, vindt hij. ‘Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden’.

Wie er prat op gaat dat hij het goed doet, vindt ook dat hij veel goeds heeft verdiend. Zo denkt deze man dan ook over zichzelf. Maar dat idee pakt Jezus aan. Jezus daagt de man uit om zijn rijkdom, zijn eigen verdienste, weg te geven. Zo kan hij vrij worden van het idee dat hij goed moet zijn om Gods goedheid te verdienen. Vrij om genade te ontvangen, Gods onverdiende gunst.

Helaas houdt de wet deze man in zijn greep. Hij gaat niet in op Jezus’ voorstel. Maar dat zal gaan knagen. Want is hij wel zo goed?

Ook hier maakt Jezus weer aan iemand duidelijk dat ons eigen streven ons geen eeuwig leven oplevert en dat ons oordeel over goed en kwaad tot niets leidt. Maar er is een alternatief. ‘Volg mij,’ zegt Hij (Luc. 18:18-25).

Lucas 18