Jezus is intens blij voor zijn vrienden

 

Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen.

Lucas 10:21

Jezus is blij als Hij hoort hoe Gods koninkrijk zich via de mond van zijn vrienden verspreidt. Ze maken gebruik van de macht die Hij hun gegeven heeft om de kracht van de vijand te breken (Luc. 10:19).

 

Maar Hij is nog veel blijer dat hun namen opgetekend staan de hemel. Alles wat Hij voor hen en iedereen zal volbrengen aan het kruis is nu al beschikbaar, omdat Hij voor hen instaat. Hij wil dat ze daar hun inspiratie in vinden en niet in alles wat ze voor Hem doen.

 

‘Verheug je, omdat jullie naam in de hemel opgetekend is’ (Luc. 10:20).

Als je in de hemel bekend bent, weet je dat God achter je staat. Je weet dat daar je positie is vastgelegd als rechtvaardige voor God in Jezus (Ef. 2:6, 2 Kor. 5:21). Dan weet je ook dat je mag beschikken over al zijn hemelse zegen en kracht (Ef. 1:3). Satan kan niets meer tegen je ondernemen: God heeft hem het zwijgen opgelegd en uit de hemel verwijderd (Op. 12:7-10). Jezus weet dat en ziet het voor zich.

‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen!’ (Luc. 10:18).

Hij is zo enthousiast over de plek die Hij zijn vrienden in de hemel heeft gegeven, dat Hij het uitroept van blijdschap. Hij zegt dat zijn Vader Hem dit allemaal heeft toevertrouwd. En dat alle mensen die zo eenvoudig willen worden als een kind hiervan zullen genieten (Luc. 10:21-22).

‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien!’ (Luc. 10:23).

Kun je je voorstellen dat Hij ook zo juicht over jou?

Lucas 10