Zeventig medewerkers

 

‘Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt!’

Lucas 10:9

Onderweg naar Jeruzalem zet Jezus zeventig mannen in (sommige handschriften schrijven tweeënzeventig). Hij stuurt ze twee aan twee voor zich uit naar de dorpen en steden in de omgeving. Eerder had Jezus de twaalf er al op uitgestuurd. Maar nu zal zijn bediening de grootste impact krijgen, voordat Hij niets meer kan doen.

 

 

Jezus leert de zeventig eerst om met zijn ogen naar de mensen te kijken. Hij wil dat ze zullen zien hoe God velen van hen heeft klaargemaakt om het evangelie te ontvangen. Om dat aan te bieden moeten ze afhankelijk blijven van Hem.

‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen’ (Luc. 10:2).

Hij leert hun ook hoe ze hun werk effectief kunnen doen. Ze moeten onderweg biddend afgestemd blijven op hun opdracht en zich niet laten afleiden (Luc. 10:4). Komen ze ergens aan, dan moeten ze vrede aanbieden, shalom. Dat is Gods zegen, zijn voorziening, genezing, voorspoed, geluk, die zijn koninkrijk kenmerkt (Luc. 10:5-9).

‘Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt”’ (Luc. 10:9).

Maar als de mensen dat afwijzen, moeten ze direct weer verder gaan. Ze moeten het stof van hun voeten schudden, wat wil zeggen, dat ze die mensen in hun eigen oordeel moeten achterlaten (Luc. 10:10-16).

De zeventig keren enthousiast terug, en Jezus deelt hun vreugde.

‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam’ (Luc. 10:17).

Lucas 10