Alles is klaar

Kom, want alles is klaar.
Lucas 14:17


Hoe kunnen we voor God voldoen? Wat moeten we doen of nalaten om goed met Hem te kunnen opschieten? Wanneer mogen we bij Hem aan tafel aanschuiven?

Alles is klaar. Jezus heeft alles volbracht. Het feest kan beginnen. Zo eenvoudig is het.

Jezus wordt tijdens de maaltijd bij een farizeeër bekritiseerd omdat Hij mensen geneest op de sabbatdag. Hij antwoordt dat mensen die hulp nodig hebben dankbaar zijn, maar dat mensen die zichzelf zo goed vinden alleen maar kritisch zijn.

Hij vertelt een verhaal. Iemand organiseerde een feestmaal, maar een hoop mensen kwamen niet opdagen. Er verschenen echter ook mensen die werkelijk iets te vieren hadden. Ze hadden genade te vieren, omdat ze zomaar werden uitgenodigd, ondanks hun tekorten en gebreken. Mensen die iets belangrijkers te doen hadden dan genieten van die genade bleven echter weg.

Ook voor de verloren zoon werd een feestmaal gevierd. De vader had hem zien aankomen, hem omhelsd en een feest uit de grond gestampt. De oudste zoon had jaloers en verbitterd gereageerd. Had híj dat feest niet verdiend? (Luc. 15:11-32)

De ergernis die Gods genade oproept, is dat die spontaan en onverdiend is. Mensen die weten dat ze niets verdienen, maar wel graag wat te vieren hebben, gaan erop in, terwijl mensen die menen dat ze daar te goed voor zijn, die genade aan zich voorbij laten gaan.

Alles is klaar. Ben jij klaar om vandaag van Gods genade te genieten?