Genade is Gods vrijwillige actie

Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken.
Romeinen 9:15


Sommige mensen denken dat God mensen nodig heeft omdat Hij anders liefde tekortkomt. En dat Hij maar met ons boft omdat wij in Hem geloven. Alsof Hij zit te wachten op onze gaven en offers om zich gelukkig te voelen ... Mwahahahaa! Wat een karikatuur van God is dat.

De Bijbel maakt in stevige bewoordingen duidelijk dat God in geen enkel opzicht afhankelijk is van zijn schepping. Hij heeft niets nodig en wordt nergens toe gedwongen. Hij is niet verpicht om ons lief te hebben of medelijden te tonen. Hij is ook niet verplicht om te vergeven nadat wij gezondigd hebben. Doet Hij dat toch, dan is dat omdat Hij er zelf voor kiest, uit vrije wil.

Genade is vrij, de gunst die God schenkt is vrijwillig. Hij hoeft het niet te doen. Hij wordt er door niemand toe gedwongen.

Genade heeft niks van doen met ons wereldse denken. Het staat lijnrecht tegenover onze handelsgeest. Er is niets bij om te verdienen. Niks voor-wat-hoort-wat. Gods genade is zijn vrijwillige liefdesactie richting schuldige zondaars. Het is Gods goedheid voor mensen die een hard oordeel verdienen. Genade kun je alleen maar begrijpen als je erkent wat de Bijbel leert over zondige mensen en een soevereine God, die er uit zichzelf voor kiest om voor jou te kiezen. Genade uit liefde.

‘Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de mens’ (Rom. 9:16).