De dromer krijgt gelijk

God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden.
Genesis 45:5b


Jozef werd uitgelachen om zijn dromen. Ze klonken bizar in de oren van zijn familie. Die zouden allemaal voor hem buigen? Ja – kun je net denken!

‘Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?’ smaalden zijn broers (Gen. 37:8).

Jozef werd om zijn dromen gehaat en verworpen. Maar hij hield eraan vast en ze hielpen hem om moeilijke omstandigheden het hoofd te bieden. Hij was zelfs zo goed thuis in dromen, dat hij er anderen mee kon helpen. Heel Egypte werd gezegend met de voedselvoorraad die hij aanlegde, toen hij in de dromen van de farao zag dat er hongersnood zou komen.

En ook zijn dromen over zijn rol in de familie kwamen uit. Toen hij onherkenbaar als onderkoning van Egypte voor zijn uitgehongerde broers stond, bogen ze diep voor hem. Op dat moment zag hij de diepe betekenis van zijn dromen voor zijn familie en voor de generaties die zouden komen.

‘God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden,’ sprak hij bij die ontmoeting door zijn tranen heen. ‘God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo wilde hij veel levens redden’ (Gen. 45:5b en 7).

Jozef zag zijn dromen in vervulling gaan, omdat God hem niet losliet.

Tip – Koester je dromen en vertrouw op God!