Gelukzoekers maakt God gelukkig

Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.
Psalm 37:4a


Wil God wel dat je gelukkig bent? Veel christenen hebben het idee dat Hij er niet op uit is om zijn kinderen gelukkig te maken. Het tegendeel is waar.

De Bijbel stimuleert ons zelfs om ons geluk bij de Vader te zoeken en nergens anders (omdat al het andere schijngeluk oplevert, waar je zo doorheen prikt).

God neemt ons geluk en onze verlangens uiterst serieus. Hij heeft ons tot gelukzoekers gemaakt, in de hoop dat we daarmee bij Hem terecht zouden komen. Hij heeft ons ook volgestopt met verlangens, in de hoop dat we erop zouden vertrouwen dat Hij ze in vervulling laat gaan.

‘Zoek je geluk bij de HEER,’ staat er, ‘hij zal geven wat je hart verlangt.’

Onze Vader geeft je als zijn kind het recht om het geluk te vinden waar je op hoopt en de verlangens waar je van droomt. Dat is genade, onverdiende gunst, die helemaal van zijn kant komt, maar wel jouw goed recht is. Jouw geluk is het recht dat Jezus jou verschaft heeft.

Het is Gods wens dat je voor je geluk en wensen op zijn genade vertrouwt. Dan werkt Hij het samen met jou uit. Hij wil daar al mee beginnen als je jong bent, in de ochtend van je leven. Tegen de tijd dat je levensloop het midden van de dag bereikt, zul je dan stralen. Lees maar.

‘Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon’ (Ps. 37:5-6).