Durf te dromen

Een rechtvaardige ontvangt wat hij verlangt.
Spreuken 10:24b


Wat zijn je dromen? God kent je door en door. En Hij heeft verlangens in je gelegd die helemaal bij jou passen. Het is Hem een eer om die verlangens in vervulling te laten gaan.

Geloven we dat? Wij nemen onszelf vaak niet zo serieus. Denken minnetjes over onze verlangens, moffelen onze dromen weg, zeggen dat die waarschijnlijk toch alleen maar van onszelf zijn. Maar als we onze wensen en dromen wegstoppen, leven we niet uit geloof. We geloven niet dat God ons kan zegenen met de ruimte, bloei en vervulling van de dromen die Hij in ons heeft gelegd.

God denkt veel groter over jou. Hij heeft je in Jezus rechtvaardig verklaard. Dat betekent dat Hij je tot je recht wil laten komen. Hij wil ook jouw dromen rechtdoen. Het enige wat daarvoor nodig is, is geloof.

‘In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: De rechtvaardige zal leven door geloof’ (Rom. 1:17).

Een rechtvaardige (die dus in Jezus als rechtvaardige is aangenomen) ontvangt wat hij verlangt, lazen we in Spreuken. Hoe dan? Door geloof, staat er in Romeinen. Jouw verlangens passen helemaal in Gods genadeplan. Je kunt ze zelf niet waarmaken, maar Hij wel. Je kunt ze ontvangen. Geloof je dat?

Ben je afhankelijk van Gods genade, dan kan Hij de dromen en wensen die Hij in jou gelegd heeft vormen en uitvoeren tot zijn eer.

God wil jouw dromen rechtdoen.