Gezegende ouderdom

Wat jou betreft: je zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden.
Genesis 15:15


Een vrouw van 100 zei eens: ‘Ik heb maar één rimpel. Daar zit ik op.’ Heb je er zin in om gezegend oud te worden? Gods Woord wijst een duidelijk verband aan tussen leven vanuit Gods genade en lang leven. Kijk bijvoorbeeld naar de aartsvaders uit Genesis.

Abraham leefde vanuit Gods genade. Zijn geloofsvertrouwen, dat tot voorbeeld voor ons allemaal wordt gesteld, bezorgde hem een lang, gezegend leven. ‘Hij stierf in gezegende ouderdom; na een lang leven blies hij de laatste adem uit’ (Gen. 25:8a).

Isaak leefde ook vanuit die genade. Kenmerkend voor zijn leven was de rust die hij bezat. Ook hij kreeg een lang leven. ‘Toen blies hij de laatste adem uit en werd hij met zijn voorouders verenigd, na een lang leven’ (Gen. 35:29).

Jakob had moeite om zich over te geven aan Gods genade. Hij was een bedrieger, een worstelaar, een zwerver, die op eigen houtje zijn geluk probeerde te bemachtigen. Dat vrat aan de lengte van zijn leven. ‘Honderddertig jaar heb ik nu op aarde rondgezworven,’ zei hij. ‘Mijn leven, dat ellendig is geweest, heeft nog maar kort geduurd, ik heb nog niet zo lang op aarde rondgezworven als mijn voorouders’ (Gen. 47:9).

Zo hoef jij niet over jezelf te denken. Omdat God ons in zijn genade dankzij Jezus rechtvaardig heeft verklaard, mag je daarin rusten en uitzien naar een lang, gezegend leven.

‘De ouderdom is een prachtige kroon, je vindt hem op de weg van de rechtvaardigheid’ (Spr. 16:31).