Alles zal meewerken ten goede

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
Romeinen 8:28


Dat is nogal een belofte! God laat alles meewerken ten goede als we in een liefdesrelatie met Hem zijn verbonden. Hij gebruikt alles. Maar ten goede voor wat?

Dat lees je in de volgende verzen: om te delen in zijn luister. We zijn van begin af aan uitgekozen en bestemd om op Jezus te lijken en geroepen en vrijgesproken om te delen in zijn heerlijkheid. Alles wat we meemaken draagt eraan bij om dat plan van God te realiseren. Hier geeft God de garantie dat Hij zelf alles (álles!) zal laten bijdragen aan dat doel.

Lees maar, daar in Romeinen 8:29 en 30. We zijn uitgekozen, bestemd, geroepen en vrijgesproken om te delen in zijn glorie. Niets of niemand kan dat ongedaan maken. Van begin tot eind handelt God zélf om dat doel te bereiken, en Hij gebruikt alles als materiaal om dat met ons uit te werken. Hij doet dat zélf – beslissend, onfeilbaar.

Vind je rust in dit vertrouwen. Wees blij met deze geloofszekerheid die God je schenkt: je bent eens en voor altijd gered om te delen in Jezus’ luister. Alles wat je meemaakt, gebruikt God voor dit doel. Neem het jubellied van Paulus over: ‘Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard (…) ons met hem niet alles schenken?’ (vers 32).

Ook zo benieuwd wat God vandaag weer voor jou in petto heeft om te laten meewerken ten goede?