Elke morgen!

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden.  –Veelvuldig blijkt uw trouw!
Klaagliederen 3:22


Nee nee, we doen niet alleen maar blij. We kennen onze moeilijke momenten. De Bijbel kent ze ook. Klaagliederen, hoofdstukken lang. Maar midden in de klaagzangen over de verwoesting van Jeruzalem klinkt ineens deze roep. Alsof de dichter plotseling nieuwe ogen krijgt.

Hij lééft – wat een genade! En wat een ontferming ook, want dat leven is hem door God geschonken.

 

Als je Gods genade ontdekt, ga je anders naar het leven kijken. De puinhopen worden kansen, want Hij is erbij. Je stapt anders uit je bed. Dit is niet zomaar een dag. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden.

De dichter kijkt niet langer naar de bedreigingen om hem heen en de pijn die hij ervaart. Hij staakt een moment zijn geklaag. Hij heeft een belijdenis op zijn lippen genomen die zijn leven verandert: ‘Genadig is de HEER’. Gods ontferming breekt door alle omstandigheden heen. Kijk wat Hij vanochtend weer schenkt.

Jazeker, Gods genade komt met weldaden. Wat zou Hij vandaag weer aan goeds geven? Verwacht je zijn weldaden in je gezin, je werk, je lichaam?

Dan keer je je blik vanzelf omhoog. Je bent niet meer bezig met je getob. Je vraagt je niet langer af waarom God dat allemaal toestaat. Je praat niet meer over God. Je praat mét God. Uw trouw!

Daar is het God met zijn genade om te doen. Dat je weet dat je leeft voor Hem, elke dag en in alle omstandigheden, dat je Hem verwacht met zijn weldaden, omdat je zijn lieveling bent, en dat je Hem dankt en eert en toezingt:

‘Veelvuldig blijkt uw trouw!’

Tip – Zeg tegen je ogen als je die ’s ochtends uitwast: ben benieuwd wat jullie vandaag weer voor weldaden zullen zien.