Genade in overvloed

De rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken.
Efeziers 1:8

Bij genade hoort overvloed. De Bijbel benadrukt dat onze Vader zijn gunst met bakken uit de hemel wil geven.

Paulus getuigt: ‘Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten’ (1 Tim. 1:14).

Genade komt met overvloed van geloof en liefde. Heb je een beetje van Gods onverdiende gunst geproefd, dan krijg je er nooit meer genoeg van en groeit je geloof in Gods goedheid en liefde. Dat wordt merkbaar op alle terreinen van je leven. In je gevoelsleven: ‘Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed’ (Jud. 2). Maar ook op materieel vlak: ‘Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus’ (Filip. 4:19).

Je doet de rijke genade van de Vader tekort als je denkt dat je die overvloed aan zegen niet verdient, of als je die juist zelf wil verdienen (in beide gevallen is het dan geen genade meer).

Wil je de overvloed van Gods genade ontvangen, dan vraagt dat simpelweg nederigheid. ‘Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede’ (Ps. 37:11).

Leven in overvloed en vrede? Concentreer je op Jezus en wie je mag zijn in Hem. Het is een kwestie van luisteren, vertrouwen, verwachten en … ontvangen.