God is gul

Gul is uw hand geopend, u vervult het verlangen van alles wat leeft.
Psalm 145:16


God is gul van aard. Hij is niet een beetje genadig, Hij is overvloedig in zijn genade. Het leven dat Hij geeft is niet zomaar leven, maar overvloed van leven, zegt Jezus (Joh. 10:10).

En dan richt Hij zijn vrijgevigheid ook nog op onze verlangens. Het is zoals Jezus zegt: ‘Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven’ (Joh. 15:16).

Jezus zegt in deze laatste woorden voor zijn lijden en sterven tot zes keer toe dat je de Vader mag vragen: ‘Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen’ (Joh. 16:24).

God geeft met een bedoeling. Jezus zegt dat we Hem alles mogen vragen, omdat God wil dat we vruchtdragen. Daar gaat dat laatste gesprek over. ‘De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel (veel!) vruchtdragen en mijn leerlingen zijn’ (Joh. 15:8). God wil dat we vrucht voor Hem dragen en daarvoor wil Hij ons alles geven. Je ziet het in de natuur: vrucht komt met overvloed. Iedereen mag op z’n eigen manier vruchtdragen. Als het ons verlangen is om Hem te eren en vrucht te dragen voor Hem, wil Hij alles geven wat daarvoor nodig is en méér dan dat. Hij is gul en wil dat terugzien in ons leven.

God geeft graag. ‘Hij vervult het verlangen van wie hem eren,’ lezen we in Psalm 145:19. Maak je verlangen vandaag aan Hem bekend en … zie uit!

Tip – Vraag God hoe je vrucht mag dragen en wat Hij daarvoor wil geven.