Als God het bloed ziet …

‘Wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij.’
Exodus 12:13 (NBG ’51)


Hoe overwint God in jouw leven? Door alle invloeden en machten die jou laten twijfelen aan zijn goedheid omver te werpen. Dan kan Hij volop zegenen. Dat is overwinning!

Egypte heeft van de Israëlieten slaven gemaakt. Ze gebruiken hun goden als legitimatie voor hun machtsmisbruik, want bij hen geldt het recht van de sterkste. Daarom overheersen ze met druk, dreiging, manipulatie, intimidatie. Helaas doe je het als slaaf nooit goed genoeg. Je moet, je moet, je moet. Je mist de kracht en de vrijheid om zelf te beslissen over je lot. Je blijft vastzitten aan allerlei ellende. Je hebt ook geen vooruitzicht. Geen hoop. Geen vreugde.

Herkenbaar, zo’n leven? Nou, je hoeft zo niet verder. Die machten pakt God aan, want Hij zal er voor je zijn!

‘Ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de HEER’ (Ex. 12:12).

God veroordeelt alle invloeden die jou willen veroordelen. Maar aan jou en mij gaat Hij voorbij – dankzij het bloed van Jezus.

‘Wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij’ (Ex. 12:13, NBG ’51).

Niet jouw pogingen om achter de deur goed je best te doen zijn bepalend, maar het bloed dat God ziet rondom jouw deur. Dat leidt jou de vrijheid in. Het bloed van Jezus volstaat om Satan het zwijgen op te leggen.

Dus neem het maar op je lippen dat het bloed van Jezus voor jou instaat. Zeg het maar dat je overwinnaar bent. Eigen het je maar toe wat Jezus voor jou volbracht heeft. Spreek je geloof uit.

Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen (Op. 12:11).