Een hemelse bloedtransfusie

‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt.’
Marcus 14:24


Sommige mensen worden een beetje wit om de neus als je over bloed begint. Anderen vinden het maar primitief dat de Bijbel zoveel waarde hecht aan bloed. Maar probeer je eens over je vooroordelen heen te zetten. Want het is juist fascinerend als je bedenkt wat bloed eigenlijk is.

Er zitten miljoenen rode bloedlichaampjes in één enkele milliliter bloed. Elk is een complete goederenwagon, verwarmingsinstallatie en vuilniswagen ineen. Zo’n minuscule cel transporteert namelijk onze voedingsstoffen, lichaamswarmte, onze zuurstof en zelfs ons afval door ons lichaam en brengt alles op de juiste bestemming.

Er zitten ook miljarden witte bloedlichaampjes in een milliliter bloed. Die verweren zich als een immense legermacht tegen alle verkeerde stoffen die ons lichaam binnendringen. Ze zijn ons immuunsysteem.

Dan zijn er ook nog bloedplaatjes. Die zorgen als dijkwachten voor de stolling van ons bloed, zodat we bij verwonding niet al ons bloed verliezen.

Bloed doet zijn werk in alle delen van ons lichaam. In zestig seconden tijd is het overal geweest. En na zes dagen is elke cel compleet vernieuwd.

Het is dus niet zo vreemd dat de Bijbel bloed onze levenskracht noemt (Gen. 9:5). Maar bedenk dan ook dat Jezus’ bloed onze meest krachtige levensvoorziening is geworden.

Want het bloed van Jezus dient ons tot voedsel en warmte (onze redding). Het reinigt ons (van alle zonde). Geeft ons zuurstof (Gods Geest). Het is onze verdediging (tegen Satans dreigementen). En ons behoud (eeuwig leven).

Sinds Jezus onze bloeddonor werd, behoren we tot een bijzondere bloedgroep. Onze Vader heeft met het bloed van zijn Zoon een nieuw soort mensen geschapen:

Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon (Hand. 20:28).