De kracht van Jezus’ bloed

Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.
Efeziërs 2:13

Het bloed van Jezus is zo krachtig dat het al je zonden vergeeft.

‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden’ (Mat. 26:28).

Het bloed van Jezus is zo krachtig dat het je verlost van elke aanklacht van Satan.

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven (Ef. 1:7).

Het bloed van Jezus is zo krachtig dat het je over de dood heen tilt.

‘Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken’ (Joh. 6:54).

Het bloed van Jezus is zo krachtig dat het je voor altijd binnen Gods liefde bewaart.

Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed (Op. 1:5).

Het bloed van Jezus is zo krachtig dat het jou een zuiver geweten bezorgt.

Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen … (Hebr. 9:14).

Het bloed van Jezus is zo krachtig dat je voortaan altijd vrij en onbezorgd in Gods intieme aanwezigheid mag bivakkeren.

Dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom (Hebr. 10:19).