Als God of Gods evenbeeld

In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.
Genesis 2:9


Het maakt nogal verschil of je Gods evenbeeld bent of als God. God wilde dat mensen op Hem zouden lijken. Naar zijn evenbeeld schiep Hij hen (Gen. 1:26-27). Hij gaf hen alles om dat mogelijk te maken, tot en met de levensboom om gevoed te worden met eeuwig leven.

Maar er was een tegenstrever, een concurrent in het spel.

Satan verleidde de mens om als God te zijn. Daartoe trok hij Gods plan in twijfel. ‘Is het waar dat God gezegd heeft …’ (Gen. 3:1).

Satan zet altijd vraagtekens achter Gods Woord. Is het wel zo dat God gezegd heeft dat jij geschapen bent naar zijn evenbeeld? Is het wel zo dat Hij daar Jezus voor gegeven heeft om dat mogelijk te maken? Is het wel zo dat Hij jouw zonden definitief vergeven heeft? Moet je wel honderd procent op God vertrouwen? Kun je uit jezelf dan niet goed zijn?

Stel je voor dat je van die boom van kennis van goed en kwaad eet. Dan kun je zelf beslissen wat goed en fout is. Zelf een oordeel vellen.

‘God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad’ (Gen. 3:5).

Satan verleidt mensen om veroordeling toe te laten in hun leven. Hun ogen zijn dan gericht op goed en kwaad, waardoor ze zichzelf en elkaar gaan wegen. Wie is er goed, wie beter, wie de beste? En wie is er slecht? Daarmee wordt de mens als God. Maar niet als het evenbeeld van God. Hij gaat op de rechterstoel van God zitten.  Veroordeelt anderen, veroordeelt zichzelf. Zo krijgt de zonde de overhand.

Alleen als je God op zijn Woord vertrouwt verdwijnt de veroordeling uit je leven. Er blijft niets dan liefde over, vrede, vreugde. En kijk, dan ben je daar waar God je wil hebben als zijn kind, zijn evenbeeld.

Tip – Blijf ver van de boom van kennis van goed en kwaad, ver van veroordeling.