Gods kind of Gods geliefde kind

‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’
Matteüs 3:17


Sinds de hof van Eden is er niets veranderd in Satans tactiek. Hij probeert nog steeds Gods Woord te verdraaien.

Zelfs bij Jezus waagt hij zich aan dat trucje. God had van Jezus gezegd: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde’ (Mat. 3:17). Satan maakt ervan: ‘Als jij de Zoon van God bent …’ (Mat. 4:3). Hij probeert dat woord ‘geliefde’ eruit te slopen.

Maar geliefd, daar gaat het bij God juist om. Je kunt wel rondlopen met een vaag besef dat je zijn kind bent, maar als je gehoord hebt dat je zijn geliefde kind bent, loop je te stuiteren. Nou, als Jezus Gods geliefde Zoon is, dan jij ook, want jij bent wat God betreft in deze wereld als Jezus (1 Joh. 4:17).

Geliefd! Die wetenschap vult je met blijdschap dat je er voor Hem mag zijn. Geliefd! Dat geeft je vertrouwen dat je dus in aanmerking komt voor al zijn goedheid! Geliefd! Zo beweeg je je tussen anderen, in het besef dat jouw leven niet meer stuk kan.

Zelfs op jouw eigen tekorten kan Satan je niet pakken als je luistert naar Gods bevestiging. Het hangt wat Hem betreft niet van jouw prestaties af (en zelfs niet van jouw anprestaties) wat Hij van je vindt, maar van Jezus. Die heeft het mogelijk gemaakt dat God zijn liefde onafgebroken aan jou kan blijven geven (aan het kruis heeft Hij alles volbracht). Geen schepsel, dus ook Satan niet, en zelfs jijzelf niet, kan het woordje geliefd uit Gods woordenschat roven. Met Gods garantie (Jezus zelf!) dat je zijn geliefde kind bent sta je vast in de zekerheid van het geloof.

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer (Rom. 8:38-39).