Als het licht van de eerste liefde schijnt

Want God, de Heer, zal hun licht zijn.
Openbaring 22:5

Hoe komt het dat in veel kerken de liefde voor God ver te zoeken is? Het bijbelboek Openbaring wijst het probleem aan.

‘Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats’ (Op. 2:4-5).

Wat is onze eerste liefde? De liefde voor God, die door zijn liefde wordt opgewekt. God wil dat de gemeente zich onafgebroken laat verrassen door zijn genade.

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad (1 Joh. 4:19).

Hoe kunnen we van de hoogte vallen waar God ons als gemeente op geplaatst heeft? Als we van zijn genadetroon terugvallen in de wet.

Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld (Gal. 5:4).

Hoe kan de lampenstandaard uit ons midden verdwijnen? Waardoor verliest een gemeente het licht van Gods Geest? Als de genade geroofd wordt.

‘Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is’ (Mat. 5:15).

Het gaat erom dat elke gemeente de standaard van Jezus hooghoudt, zodat de heilige Geest alle ruimte krijgt om volop te schijnen.

Tip – Hoe onderhoud je je liefde voor God? Vergeet alle eisen en richt je op Jezus.