De vreugde van de heilige Geest

Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent.
Efeziërs 4:30

De heilige Geest kent geen grotere vreugde dan jou te bestempelen als Gods kind. Hij doet niets liever dan voortdurend bewijzen hoe bevoorrecht jij bent. Zeker weten: jij bent van het topmerk Jezus!

Gods Geest zal niet meer van je wijken, belooft de profetie (Jes. 59:21). Jezus bevestigt dan ook dat zijn Geest in eeuwigheid bij je zal blijven (Joh. 14:16-17). Maar je kunt Hem wel teleurstellen, zodat Hij zich niet zo kan manifesteren als Hij zou willen.

Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing (Ef. 4:30).

Wanneer bedroef je de heilige Geest? God is daar duidelijk over. Als je terugvalt in oude denkpatronen. Als je in twijfel trekt wat Jezus werkelijk aan het kruis heeft bereikt. Namelijk dat je compleet rechtvaardig bent (goedgekeurd als Gods kind). En dat je ook echt heilig bent (apart gezet voor Gods liefde).

Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. (Ef. 4:21-24).

Als je betwijfelt dat je een nieuwe schepping bent, kan de heilige Geest je niet bevestigen in de praktijk van alledag. Dan verval je weer snel in je oude gedrag, waar Satan misbruik van maakt. God waarschuwt daar dan ook tegen.

Geef de duivel geen kans (Ef. 4:27).

De heilige Geest heeft er plezier in je te bevestigen in wie je werkelijk bent: Gods nieuwe schepping, rechtvaardig en heilig in Jezus. Geef Hem die kans!