Liever wijs

‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.’
Matteüs 25:6

Onze omgang met Hem vergelijkt Jezus wel met een bruiloftsfeest. Hij vertelt ook wie daarvan zullen genieten.

Een tiental meisjes is op weg naar zo’n feest. Het is avond, ze hebben allemaal olielampen bij zich. Vijf hebben extra olie voor hun lampen, vijf niet. Maar het duurt nogal lang voordat de bruidegom komt om hen mee te nemen in zijn stoet.

Als de bruidegom dan eindelijk in aantocht is, zijn de lampen van vijf van de meisjes praktisch leeg. Ze moeten er opuit om olie te kopen. De andere vijf meisjes kunnen met hun goed gevulde lampen aansluiten voor het feest. Maar de meisjes die olie moesten kopen staan voor een dichte deur (Mat. 25:1-13).

Jezus geeft hier aan wie van de voorrechten van zijn koninkrijk zullen genieten. Het zijn de mensen die niets hoeven te kopen, maar alles hebben ontvangen. De mensen die zich niet laten afleiden door eisen waar ze aan zouden moeten voldoen en die geen koopgedrag toelaten. Nee, zij die in de overvloed van Gods genade ook de volheid van zijn Geest gratis hebben ontvangen, zijn klaar om Jezus te ontmoeten. Zij maken het mee hoe feestelijk de omgang met Hem is.   

De wijze meisjes hadden genoeg olie in hun kruiken. Die kruiken slaan op ons aardse leven. De olie op Gods Geest. Zie je hoe die jouw bestaan vult? Onverdiend, maar toch?

Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God (2 Kor. 4:7).