De kracht van bidden in de Geest

Laat u bij het bidden leiden door de Geest.
Efeziërs 6:18

Gods Geest inspireert je om het getuigenis van Jezus door te geven. Maar Hij wil ook Zichzelf door jou heen tot uitdrukking brengen. Hij wil samen met jou bidden. Bidden in de Geest, in klanktaal, of in tongen, heet dit. Jij mag met je tong en je stem meedoen, maar nu even niet met je verstand. Omdat je daarmee nogal beperkt bent.

De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten (Rom. 8:26).

Hoe dat werkt? Jij stelt je tong en stem beschikbaar. Wat je zegt is niet te verstaan. Maar omdat Gods Geest verbonden is met jouw geest, mag je erop vertrouwen dat Hij jouw klanken gebruikt. En dat zul je merken. Je wordt uit je vlakke gevoelens getild en uit je beperkte verstand, om intiem met God te communiceren.

God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren (Rom. 8:27-28).

Ben je met je verstand al snel klaar met bidden, in de Geest kun je maar doorgaan (1 Kor. 14:18, 1 Tes. 5:17).

Gods Geest helpt je om in je omgang met God te groeien in overgave en intimiteit. Hij brengt ook Gods lof tot uitdrukking, waar jij stem en klank aan mag geven, eventueel zelfs melodie (Ef. 5:19). Tegelijkertijd maakt dat je sterker en sterker. Bidden in de Geest is niet voor niets een onderdeel van de wapenrusting.

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt (Ef. 6:18).