Blijf eten!

‘Het is voor altijd voor hun bestemd.’
Exodus 24:9

Altijd schijnt de kandelaar, daar links in het heilige van Gods tent. En altijd is de tafel rechts gevuld met brood en wijn. Daar zorgen de priesters voor.

De tafel blinkt in het licht. Hij is van acaciahout, overtrokken met goud. Er staan schalen op, gevuld met twaalf broden. Ze heten toonbroden, omdat ze voor het oog van God uitgestald liggen. Er staan wierookhouders tussen, waar een zoete geur vanaf komt. En er staan bekers met wijn bij (Ex. 25:23-28, Lev. 24:5-9).

De dienstdoende priesters moeten elke week op de sabbatdag alles verversen. Het oude brood mogen ze daar ter plekke opeten en de wijn opdrinken. Hoewel het broodoffer voor de Heer bestemd is, ontvangen ze het dus van Hem terug.

‘Het is voor altijd voor hen bestemd, als hun aandeel in de offergaven voor de HEER’ (Lev. 24:9).

Je ziet hier weer prachtig Jezus tevoorschijn komen. Hij gaf zijn leven aan God de Vader, die het tot een eeuwigdurende zegen heeft gemaakt voor zijn kinderen. Zoals tijdens het avondmaal ons lichaam brood en wijn opneemt, zo mogen we in ons leven Jezus in ons opnemen. We mogen profiteren van alles wat Hij bereikt heeft aan het kruis. Altijd weer.

En zoals God in de tabernakel onafgebroken naar het brood keek, zo kijkt Hij nu onafgebroken naar Jezus en hoe wij van Hem genieten.

‘Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank’ (Joh. 6:55).