Als Jezus jouw leven is

En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.
Kolossenzen 3:4


Is Christus jouw leven? Je kunt proberen voor God te leven. Maar Hij wil door jou heen leven. En dat is een groot verschil!

Je kunt proberen je best te doen. Hem te gehoorzamen. Veel Bijbel te lezen. Alle regels uit de Bijbel op te zoeken en na te leven. Je kunt veel bidden. Vragen om hulp. En om vergeving als het weer mis gaat. Dat kun je en dat zul je. Want mis zal het gaan. Je geploeter loopt op niks uit, je wordt er niet blijer van, God komt niet dichterbij. Als je probeert voor God te leven zal blijken dat je dat niet kunt.

Mooi. Tot die conclusie wil God je juist brengen.

God wil dat het goed tot je doordringt dat je niet in staat bent om in eigen kracht voor Hem te leven. Zodat je klaar zult zijn om zijn genade te ontvangen. Hij wil door jou heen leven.

Genade komt met alles wat God een plezier doet. Genade komt met de heilige Geest. Het is onverdiende gunst. Als je niets meer probeert te verdienen, kan Hij het gaan doen.

Misschien vind je het een pijnlijke ontdekking dat je niet voor God kunt leven. Maar God vindt het een overwinning. Kom uit de strijd: laat Hem het doen!

Hij geeft je geen liefde – Hij is jouw liefde. Hij geeft je geen kracht – Hij is jouw kracht. Hij geeft je geen wijsheid – Hij is jouw wijsheid. Hij geeft je geen rein en heilig leven – Hij is jouw rein en heilig leven. Lees het en je weet het. Als Hij in jou tevoorschijn komt, kom jij tevoorschijn met zijn luister!