Ongenadig leiderschap

‘Jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op.’
Lucas 11:46b


Sommige mensen zuchten onder de goedkeuring van hun leiders – bang dat ze afgewezen zullen worden. Die leiders bepalen hoe God over hen denkt en als ze niet voldoen worden ze bedreigd met een of ander oordeel.

Het zijn leiders die op Gods rechterstoel willen zitten. Hun wetten worden meestal bepaald door hun eigen boosheid, frustratie, angst voor de zonde. Daarmee zetten ze hun onderdanen onder druk. Capituleer je, dan is de opluchting meestal maar van korte duur. De druk en dreiging blijven.

Leiderschap mag nooit tussen God en jou instaan. Hoe kan Gods Geest je anders leiden? ‘Jullie hebben maar één meester, en jullie zijn allemaal broeders en zusters,’ zegt Jezus (Mat. 23:8b). God zegent jou vanwege jou, niet vanwege jouw leiders.

Natuurlijk bof je als je leiders om je heen hebt die voor jou zorgen met de zorg van Jezus. Leiders die vol genade zijn, vol onverdiende gunst. Bij hen voel je je vrij van manipulatie, vrij van de druk om te voldoen. Zij bevestigen het werk van Jezus: dat Hij voor jou heeft voldaan.

Leiders die vol zijn van het geloof in Gods genade voor jou mag je in ere houden. Hun rust en vetrouwen is het volgen waard. ‘Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt’ (Heb. 13:7).