Als leiders genade gaan roepen

‘Genade, genade voor haar!’

Zacharia 4:7 (Naardense Bijbel)

Hoe bouwt God zijn gemeente? Hoe komt zij tot bloei? De Bijbel noemt de gemeente een huis. Of liever nog, een tempel. Dat is de plek waar God wil wonen met zijn Geest.

Toen Israël uit ballingschap terugkwam, moest de tempel herbouwd worden. Dat gebeurde onder leiding van Zerubbabel. Luister hoe de profeten deze leider aanmoedigden. Dit sprak Zacharia namens God.

‘Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de HEER van de hemelse machten – maar met de hulp van mijn Geest’ (Zach. 4:6).

Niet door eigen kracht, maar door Gods Geest krijgt de gemeente dus gestalte. Hoe dan? Blijf luisteren als je benieuwd bent hoe God zijn werk met de gemeente af zal maken. Er zal een laatste steen aangebracht worden, de gevelsteen. Dat is de middelste steen tussen twee bogen, de sluitsteen die het hele bouwwerk stut. Hoor hoe Zerubbabel die steen aanbrengt.

‘Voor Zerubbabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte; onder luid gejuich zal hij de gevelsteen aandragen’ (Zach. 4:7).

Hoe? Zonder bergen problemen, maar onder luid gejuich, staat er. Jammer dat de Nieuwe Bijbelvertaling weglaat wát er geroepen wordt. Andere vertalingen noemen het wel. Want daar gaat het juist om. Hoe? Luister.

‘Hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven!’ (Zach. 4:7, SV).

Hoor je dat? De gemeente zal voltooid worden als iedereen ‘genade, genade!’ gaat roepen. Niet in eigen kracht, gemeente! God wil het zélf doen, met zijn Geest. Hoe? Door zijn genade! Leiders, leg dus de nadruk op genade. Het is Gods onverdiende gunst die de gemeente tot bloei brengt.

Want Jezus zelf is het sluitstuk, die met genade komt. Plotseling wordt de gemeente opgericht. Nu blijkt alles te passen!