Zachtmoedig leiderschap

‘Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.’

Matteüs 5:5

Aäron en Mirjam zijn jaloers op het leiderschap van Mozes. Ze leveren openlijk kritiek op hun broer. Zijn zij niet net zulke goede leiders? En hij is ook nog getrouwd met een buitenlandse. Maar God komt voor hem op.

‘Luister goed. Als er bij jullie een profeet van de HEER is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders om: met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken?’ (Num. 12:6-8).

Er leeft veroordeling in die twee. Maar bitterheid heeft altijd negatieve invloed op jezelf. En zelfs op je lichaam.

De medicijn der tong is een boom des levens; maar de verkeerdheid in dezelve is een breuk in de geest (Spr. 15:4 SV).

Mirjam wordt dan ook ziek. Melaats. Want onder de wet moet je zelf opdraaien voor je fouten. De vloek slaat toe. Totdat genade tussenbeide komt. Want kijk: Mozes komt voor haar op.

Toen riep Mozes luid de HEER aan: ‘Ik smeek u, God, genees haar!’ (Num. 12:13).

Hier zie je waarom Mozes de meest zachtmoedige man op aarde wordt genoemd (Num. 12:3). Hij laat zich niet beïnvloeden door veroordeling, zelfs niet door die van zijn eigen familie. Integendeel – hij is vol van Gods Geest, en daarom vol genade. Dat maakt hem zo’n bijzondere leider.

Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad leiden (Gal. 6:1).