Leiderschap zonder veroordeling

Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen.

Hebreeën 13:17

Sommige mensen hebben altijd moeite met leiderschap. Dat kan komen door slechte ervaringen met leiders. Of door jaloezie. Maar bijna altijd is er veroordeling in het spel. Zulke mensen voelen zich door iedereen die boven hen gesteld is minderwaardig en verworpen. Alsof ze zelf niet goed genoeg zijn.

Aäron en Mirjam, de broer en zus van Mozes, zijn kritisch op het leiderschap van hun jongere broer. Ze vinden allerlei argumenten waarom hij niet deugt. Maar God komt voor Mozes op. De veroordeling waar broer en zus aan toegeven keert zich tegen henzelf (Num. 12).

Later zijn er een stel Levieten die het leiderschap van Mozes en Aäron ter discussie stellen. Maar ook hier keert de veroordeling zich tegen de aanklagers. God bevestigt het leiderschap dat Hij zelf heeft aangesteld: Hij brengt de leidersstaf van Aäron tot bloei (Num. 16 en 17).

Ons leiderschap zal nooit volmaakt zijn. God roept leiders die hun macht misbruiken ter verantwoording. Maar ben je bang dat je door leiderschap geraakt en verworpen zult worden, dan ben je kwetsbaar. Je leeft nog steeds met angst voor veroordeling, terwijl er in Jezus toch geen veroordeling meer is (Rom. 8:1).

Je mag schuilen bij Jezus, die alle dingen ten goede keert. Hij wil gezond leiderschap in jouw leven brengen, waarmee Hij jou kan beschermen en zegenen. Hij wil jouw leven tot bloei brengen!

Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen (Hebr. 13:17).