Eervol leiderschap

‘Wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.’

Johannes 12:26

Jezus dienen levert meer op dan het kost. God eert degene die Hem dient.

‘Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden’ (Joh. 12:26).

Leiders dienen het volk, maar het volk draagt ook verantwoordelijkheid voor het leiderschap. De priesters ontvingen het beste deel van de offers die het volk bracht (Num. 18:8-13). Zo mogen de leiders in de gemeente die zorgen voor geestelijk voedsel ook geëerd worden. Waar goed gezorgd wordt voor het leiderschap, zal veel vrucht zichtbaar worden. Zo heeft God het ingesteld.

Wie onderricht ontvangt in het woord van God, moet zijn leermeester laten delen in alle goeds dat hij bezit. Maak u niets wijs: God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait zal hij ook oogsten (Gal. 6:6-7, WV).

De discipelen hadden de mensen voorzien van het voedsel dat Jezus hen verschafte. En kijk: daarna beloonde hun Meester hen met een volle mand brood voor ieder van hen (Marc. 8:19).

Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen (Hebr. 6:10).

Maar de beste eer die een leider kan krijgen is niet een goed belegde boterham. Nee, het is het recht van spreken.

Degenen die hun dienst goed verrichten, verwerven aanzien en kunnen door hun geloof in Christus Jezus vrijuit spreken (1 Tim. 3:13).

Tip – Wanneer heb jij voor het laatst je leiders bemoedigd?