Zorg goed voor jezelf

‘Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld.’

Handelingen 20:28

Je kunt pas dienen, als je gediend wordt. Dienend leiderschap laat zich dan ook dienen door Jezus. Hij hield eerst van ons, zodat wij van anderen kunnen houden.

Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan (Joh. 13:1).

De leiderscapaciteiten die God ons geeft zijn niet bedoeld om naam te maken, gezien te worden, promotie te verwachten, jezelf met anderen te vergelijken, of offers te brengen. Ze zijn uitsluitend bedoeld om de liefde die Jezus ons geeft door te geven. Maar die liefde moet je dan wel eerst zelf ontvangen.

‘Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt’ (Joh. 13:14-16).

Een goede leider zorgt goed voor zichzelf. Hij kent zijn prioriteiten: eerst zelf van Jezus ontvangen, eerst zelf verzadigd worden met zijn overvloed aan goedheid, eerst zelf zijn rust en vrede ervaren, eerst zelf relaxen in geloofsvertrouwen. Dan zijn gezin voorzien van aandacht, liefde, vreugde, veiligheid, rust. En ten slotte daarvan uitdelen aan de gemeente (1 Tim. 3:1-13).

‘Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld’ (Hand. 20:28).

Je kunt niet meer liefde geven dan je ontvangt. Daarom is het je eerste verantwoordelijkheid om bij Jezus te zijn – en niet bij je eigen plannen en inspanningen.