Altijd feest!

Gods mysterie: Christus.

Kolossenzen 3:2

Israël vierde drie keer per jaar feest. Het volk moest dan naar de plek komen waar God woonde. Maar mag ik je feliciteren? Jij en ik mogen altijd feestvieren. Op de plek waar God tegenwoordig woont: hier, binnenin ieder van ons.

Pasen en Pinksteren vallen dankzij Jezus op één dag. En vooruit, Loofhutten en Kerst ook. Al die belangrijke dagen vieren we vandaag en morgen weer. Want het is voor ons elke dag feest.

Pasen? Jazeker: we vieren onafgebroken dat Jezus als offerlam onze zonden weggedragen heeft. Brood en wijn zijn beschikbaar voor elke dag.

Pinksteren? Nou en of: we vieren voortdurend dat de wet heeft plaatsgemaakt voor de heilige Geest, die in ons hart is uitgestort. Zijn aanwezigheid verblijdt en versterkt ons elk moment.

Loofhutten? Ja: we vieren altijd dat Jezus ons overgeplaatst heeft in het beloofde land, in zijn koninkrijk. Permanent.

Kerst? Ook: we vieren telkens weer dat Jezus in ons leven geboren is en ons lichaam tot een koninklijke woning heeft gemaakt. Definitief.

Daarom hechten we geen enkele waarde meer aan menselijke tradities (Kol. 2:8). De feesten waartoe Israël verplicht was staan in geen verhouding tot de werkelijkheid van Jezus (Kol. 2:16-17).

Israël vierde dat God in hun midden was. Wij vieren dat wij in Jezus zijn en Hij in ons. Het geheim in alle feesten is Jezus. Hij is Gods mysterie, de volle rijkdom, het allesomvattende inzicht, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen (Kol. 2:3).

Jij mag van Jezus genieten. Hem vieren, waar en wanneer dan ook. Dus: van harte gefeliciteerd!

Tip – Maak van elke eredienst een feest: verhoog Jezus.