Gods leiding is altijd beschikbaar

Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.

1 Johannes 4:13

Precies een jaar nadat de Here God de Israëlieten uit Egypte heeft bevrijd, vieren ze opnieuw het pesachmaal. Deze maaltijd is het startmoment van hun vertrek (Num. 9:1-5, 10:11-13).

Al die tijd heeft het volk aan de voet van de berg Sinaï gekampeerd. Hun tenten stonden rondom de tabernakel opgesteld in de vorm van een kruis (Num. 2). Ze stonden met hun rug naar de woestijn gekeerd. De openingen waren gericht op het heiligdom. Want God zelf beschermde hen.

En dat blijft Hij doen, ook nu ze verder trekken. Want de wolkkolom die boven de tabernakel staat gaat voor hen uit. Overdag leidt God hen met een beschermende schaduw, ’s nachts met de warmte van het vuur dat in de wolkkolom brandt (Num. 9:15-23).

Telkens als de wolk zich van de tent verhief trokken de Israëlieten verder, en op de plaats waar de wolk stilhield sloegen ze hun kamp op (Num. 9:17).

De wolk is Gods shekina, Gods luister, die zijn volk begeleidt. Hij is een beeld van de heilige Geest die al Gods kinderen leidt. Hoe?

Nou, de Israëlieten begonnen dus aan hun tocht met het offerlam van de pesachmaaltijd. Het uitgangspunt van Gods leiding is dan ook altijd het volmaakt volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Er is geen enkele voorwaarde waarom Gods Geest jou wel of niet zal leiden, behalve alles waaraan Jezus voor jou heeft voldaan. Hij is met jou. In jou. Hij leidt jou. Hij heeft het beste met je voor, want Hij leidt je het beloofde land in.

‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid’ (Joh. 16:13).