Gods Geest leidt jou van binnenuit

‘In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven.’

Hebreeën 8:10

Als God zijn volk ziet, ziet Hij het kruis. Als Hij hen verder de woestijn door leidt, dan altijd weer in kruisformatie (Num. 10:11-12). Daarom kan Hij met zijn heerlijkheid in hun midden zijn.

En in jou. Want het wonder dat Jezus met zijn offer aan het kruis heeft teweeggebracht, is dat Hij jou nu van binnenuit leidt met zijn Geest. Zo werd het al aangekondigd – en zo mag jij dan ook zijn leiding ervaren.

Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de heilige Geest voor ons getuigenis af, want eerst staat er: ‘Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven (Hebr. 10:14-16, zie Jer. 31:31-34).

Er is niets dat God ervan weerhoudt om jou te leiden. Jij mag je helemaal op Hem afstemmen en aan zijn leiding toevertrouwen. Want hoe leidt Hij je?

Ten eerste zonder enige veroordeling. Jezus heeft die compleet op zich genomen (Rom. 8:1-2). Je hoeft bij geen stap die je zet bang te zijn dat je erop afgerekend wordt.

Ten tweede zonder dwang of dreiging. De wet heeft niets meer te zeggen in jouw leven. Jezus heeft die zelf vervuld, zodat je nu op zijn Geest mag vertrouwen dat Hij het goede in je uit zal werken (Rom. 8:3-4).

Ten derde heel precies en persoonlijk. Die wetenschap helpt je om dan ook telkens weer naar Hem op te kijken, zodat je zijn leiding steeds beter leert kennen (Rom. 8:14-16).

Want allen zullen mij kennen, van klein tot groot (Heb. 8:11).