Jouw unieke plaats in het lichaam

Een lichaam is een eenheid die uit vele leden bestaat.

1 Korintiërs 12:12

De gemeente van Jezus is één lichaam, met verschillende leden.

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus (1 Kor. 12:12).

Als je naar de gemeente kijkt, zie je dus één soort leven (het leven van Jezus), met allerlei verschillende werkzaamheden (geïnspireerd door de heilige Geest). Heel divers, omdat al die onderdelen unieke eigenschappen hebben.

Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele (1 Kor. 12:14).

Mensen hebben dan ook verschillende bekwaamheden. De een is vooral ambachtelijk ingesteld (gericht op technisch werk, koken, handigheden). De ander sociaal (goed in verzorgen, het gezellig maken). Weer een ander commercieel (verkopen, zaken doen). Of contactueel (goed in luisteren, aandacht geven, onderwijzen). Fysiek (behendig, sportief). Creatief (fantasierijk, speels, visionair). Intellectueel (met kennis, inzicht). Of bestuurlijk (goed in organiseren, leiding geven).

Waar ben jij goed in? God wil daar zijn overvloedige genade aan verbinden, zodat Hij jouw talenten tot bloei kan brengen.

Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft (Ef. 4:7).

Hij neemt de angst voor veroordeling weg en geeft je er zijn Geest voor terug … om alles met zijn aanwezigheid te vullen (Ef. 4:10).

Gods Geest maakt je gevoelig voor wat God wil met jouw mogelijkheden. Hij zuivert jouw mening over jezelf en anderen. Hij bevestigt jouw plek in Gods lichaam. Hij geeft je kracht en volharding om te blijven dienen.

Kijk dan hoe vruchtbaar jouw talenten worden en hoe anderen daarvan gaan genieten! Jazeker, de gemeente is inderdaad een lichaam dat met al die verschillende leden Jezus tot uitdrukking brengt.

Tip – Doe wat je hand vindt om te doen (Pred. 9:10).