Amen! staat voor je in

Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt.
Galaten 3:13


Tegenover zegen staat vloek. Zegen is alles wat God ons wil geven, vloek alles wat de zonde teweegbrengt. Wat kun je verwachten?

Ga even met me mee terug naar het moment dat de Israëlieten het beloofde land binnentrokken. Daar moesten ze zich aan weerszijden van de bergpas opstellen. Op de ene berg, de Ebal, moesten ze stenen neerleggen waarop de wet stond geschreven. De stammen die daar stonden opgesteld moesten vervloekingen uitroepen. Op de andere berg, de Gerazim, moesten de andere stammen zegeningen uitroepen. God wilde het volk zegenen; de wet zou echter vloek brengen, wanneer die werd overtreden. Je kunt je voorstellen dat dat veel angst en onvrijheid bracht.

Maar nu het opmerkelijke. Op de berg van de vervloeking moest het complete volk na elke vloek ‘Amen!’ roepen. Twaalf keer werd er ‘Amen’ geroepen, achter alle twaalf vervloekingen. Je kunt dat lezen in Deuteronomium 27.

Dat uitroepen van ‘Amen!’ deed het volk in opdracht van de profeet Mozes. ‘Heel het volk moet antwoorden: Amen,’ zei hij (vers 15b). Wist je dat hij op dat moment profeteerde over Jezus?

Jezus noemt zichzelf in Openbaring 3:14 de Amen, de trouwe en betrouwbare getuige. Hij zou voor Gods volk instaan en de vloek op zich nemen. Hij zou de angel van de wet, die de zonde blootlegt en tot vervloeking en veroordeling leidt, wegnemen.

‘Iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt,’ lezen we in Galaten 3:10. Maar vervolgens staat er ‘Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt’ (vers 13).

Jezus is tussenbeide gekomen. Hij heeft met zijn ‘Amen!’ de vloek op zich genomen, zodat de zegen voor ons overblijft.

Ben je in Jezus, dan hoef je niet meer bang te zijn voor welke vloek dan ook. Niets slechts wat van jou gezegd wordt zal je deren. Geen afstraffing zal je bereiken. Amen staat voor je in!

In plaats daarvan mag je de zegen aanvaarden die jou in Jezus toekomt. Je staat op de berg Gerezim, wat ‘de gelukkige’ betekent. Amen staat voor je in – wat betekent: dát staat vast!