Vloek of zegen

U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek.
Deuteronomium 30:19


De wereld ligt onder een vloek, die zich naar alle gebieden van het leven uitstrekt. Het is de vloek die de zonde veroorzaakt en die alles ruïneert. Je kunt daar flink van balen, maar hoe staan we daar zelf in?

God maakt in de Bijbel duidelijk dat mensen met hun eigen keuzes deze vloek veroorzaken. Maar Hij laat ook zien dat Hij de vloek wil veranderen in zegen.

Als Balak, een vijandige koning, de magiër Bileam opdraagt een vervloeking uit te spreken over Gods volk, kan Bileam dat niet over zijn lippen krijgen. In plaats daarvan gaat hij Israël zegenen. Koning Balak springt natuurlijk uit zijn vel. Hij zegt: ‘Ik heb u laten roepen om een vloek over mijn vijanden uit te spreken, maar u hebt hen nu al drie keer gezegend’ (Num. 24:10).

Tja, daar zit God achter. God wil geen vloek voor zijn kinderen, maar zegen.

Daarom kwam Jezus en liet Hij zich ophangen. ‘Op een gehangene rust Gods vloek’ lezen we in het Oude Testament (Deu. 21:23). Paulus laat zien waarom Jezus daar aan dat kruis hing: ‘Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt’ (Gal. 3:13).

Jezus nam de vloek op zich, om ons de zegen te kunnen geven. Dankzij Jezus hebben we het vooruitzicht op een leven waar de macht van de zonde compleet vernietigd is. Dat zal niet alleen ons, maar de hele aarde goed doen. ‘Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust’ (Op. 22:3).

Jezus neemt de vloek weg en komt met zegen. Die zegen kun je nu al meer en meer beleven, als Jezus in jouw bestaan aan invloed wint.