Rust – Bedenk liever wat boven is

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
Kolossenzen 3:2

Wat voor informatie krijg je op een dag binnen?
Weet je dat we voortdurend te horen krijgen wat we allemaal tekortkomen? We moeten ons zorgen maken over onze gezondheid, onze veiligheid, onze financiën, onze toekomst, noem maar op.
Maar let op het effect. We gaan ons allerlei negatieve voorstellingen maken. Dat roept angst op. Onze emoties vragen om actie; we moeten immers van onze angst en zorgen af. Dus reageren we door dingen te kopen en te gebruiken die ons gerust moeten stellen.
Ons hele consumentenleven is op angst gebaseerd. We moeten iets doen om ons goed te voelen. Klantenbinding heet dat. Sommige kerken doen er ook aan mee, door mensen steeds maar weer op hun zonden te wijzen. Maar het neemt onze angst niet weg.

Tegenover angst staat liefde, wist je dat? Als je weet hoe geliefd je bent, wordt alles om je heen veel minder verontrustend. De apostel Johannes zei het al.

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit (1 Johannes 4:18).

Dus, nogmaals: wat voor informatie laat je binnenkomen? Volmaakte liefde kent geen tekorten. Er is er maar één met die liefde voor jou: onze hemelse Vader.
Bedenk hoe Hij over je denkt. Is zijn liefde de belangrijkste invloed, dan wordt je denken en doen niet meer beheerst door angst. Je gaat je namelijk hele andere dingen voorstellen: je ziet een gezegend leven voor je.

Stiltetip – Gebruik je voorstellingsvermogen niet voor tekorten, mislukkingen, angsten. Gebruik hem voor Gods realiteit van liefde, vrede, rust. Zie en zeg: ‘Ik rust in U’.