Rust – Rust op je fundament

Dan zal de gerechtigheid vrede stichten,
ze brengt rust en vertrouwen voor altijd.
Jesaja 32:17

God wil dat je een goed leven zult hebben, vol van rust en vrede. Daarvoor heeft Hij een rotsvast fundament onder je leven gelegd. Kijk hoe Hij jou recht gedaan heeft. Oefen je geloof in zijn genade!

Gerechtigheid zal je fundament zijn. Je zult niets meer te vrezen hebben: onderdrukking zal je niet bereiken, voor terreur blijf je gevrijwaard (Jesaja 54:14).

Jouw leven is gebaseerd op Gods gerechtigheid. Je had straf verdiend, dat is gerechtigheid. Maar Jezus heeft jouw zonden op zich genomen, zodat God jou kon redden en goedkeuren. Dat is Gods gerechtigheid!

Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft (Romeinen 3:25).

Waar komt die gerechtigheid (of rechtvaardigheid) als geschenk vandaan? Het is de gerechtigheid van Jezus zelf, die wij ontvangen. Omdat God altijd al van je hield, schonk Hij die aan jou uit genade.

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig (Romeinen 5:1-2).

Gods gerechtigheid heeft je gevrijwaard van angst en je rust en vrede gebracht. Sterker nog, je mag nu dankzij zijn genade delen in de glorie van Jezus. Geloof je dat? Het is zijn wil dat je jezelf daarin gelukkig prijst!

Wink – Houd jij de vrede vast, dan houdt de vrede jou vast.