Bedroef de heilige Geest niet

‘Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren.’

Johannes 16:14

De heilige Geest zal altijd benadrukken wat Jezus volbracht heeft en wie jij daarom bent in Hem. Hij zal niet meer van je wijken (Hij is jouw waarmerk). Maar je kunt Hem wel bedroeven.

Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing (Ef. 4:30).

Wanneer maak je de heilige Geest bedroefd? Dat lees je even eerder: als je niet je nieuwe mens aantrekt, die weet wie hij is in Jezus.

Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid (Ef. 4:21-24).

Gods Geest heet ook wel de Geest van genade. Die kun je in het ergste geval verachten. Wanneer doe je dat? Als je Gods genade de rug toekeert door van de wet je heil te verwachten. Op dat moment is God weer een rechter die met veroordeling dreigt.

Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt, het bloed van het verbond ontheiligt – terwijl hij erdoor geheiligd is – en de Geest van de genade veracht? We kennen immers degene die gezegd heeft: ‘Het is aan mij om te wreken, ik zal vergelden,’ en ook: ‘De Heer zal oordelen over zijn volk.’ Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God! (Hebr. 10:29-31).

De heilige Geest is de Geest van genade omdat Hij die altijd zal bevestigen.

Johannes 16