De heilige Geest in de wereld

Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.

1 Johannes 4:13

De heilige Geest doet niet alleen zijn werk in Gods kinderen, Hij heeft ook een functie in de wereld. Als Hij getuigt van Jezus, heeft dat ook effect op mensen die niet in Jezus geloven.

‘Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is’ (Joh. 16:8).

Jezus zegt dat de heilige Geest de wereld overtuigt van zonde. Namelijk dat ze niet in Hem geloven (Joh. 16:9). Gods Geest wijst altijd naar Jezus. Als die genegeerd wordt, blijven mensen in hun zonden. Hij zegt ook dat de heilige Geest de wereld overtuigt van Gods gerechtigheid. Namelijk dat Jezus’ volgelingen weten dat Hij in de hemel zijn rechtmatige plaats heeft ingenomen (Joh. 16:10). Daar deelt Hij Gods gerechtigheid met ons, maar niet met de wereld. En Hij zegt dat de heilige Geest de wereld overtuigt van het oordeel. Namelijk dat Satan als wereldheerser is veroordeeld (Joh. 16:11). Je kunt in de wereld onder het oordeel blijven leven, of daaruit stappen en voor Jezus kiezen, in wie geen veroordeling is.

Er zijn mensen die zeggen dat de heilige Geest kinderen van God overtuigt van zonden. Dat is een misverstand en volstrekt onbijbels. Zulke mensen maken van Gods Geest een advocaat van de duivel, terwijl Hij juist de advocaat van God is. Hij heeft helemaal niets met de zonde, daar is Hij de heilige Geest voor. Onze zonden zijn vergeven en vergeten. Alleen daarom kunnen we in Hem blijven en Hij in ons. De heilige Geest is daar het bewijs van (1 Joh. 4:13).

Johannes 16