Zing een nieuw lied

Zing voor hem een nieuw lied, speel en zing met overgave.

Psalm 33:3

Tijdens het oude verbond was de heilige Geest maar beperkt beschikbaar. Er was ook altijd de dreiging dat Hij zou wijken vanwege de zonde. Daarom werd in die tijd dit lied gezongen:

Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg (Ps. 51:13, HSV).

Maar in het nieuwe verbond wordt dit lied niet meer gezongen. Iedereen die het volmaakt volbrachte werk van Jezus eert zingt een nieuw lied. De inhoud van dat lied wordt al door de profeten aangekondigd.

 

Dit verbond sluit ik met hen – zegt de HEER: mijn geest, die op jou rust, en de woorden die ik je in de mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken, noch uit de mond van je kinderen, noch uit de mond van je kindskinderen, van nu tot in eeuwigheid – zegt de HEER (Jes. 59:21).

In Openbaring (de openbaring van Jezus) klinkt dan ook een lied op waarin mensen die gekocht zijn met het bloed van Jezus koningen en priesters worden genoemd. En je weet: dat zijn mensen op wie Gods Geest rust.

En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde’ (Op. 5:9-10).

Zo’n lied kun je vol overgave zingen!

Johannes 16